ร่วม “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร316679979_6172579659442831_4950478586373887238_n

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อค้นหาและติดตามผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยศูนย์ประสานงานพาน้องกลับมาเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดส่งข้อมูลนักเรียนสถานะติดตามไม่พบตัวและกำลังติดตามของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการติดตามผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันกลับสู่ระบบการศึกษา ให้แล้วเสร็จ โดยสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการออกประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเที่ยมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร และได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โดย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร316417230_6172579809442816_1867025826842918750_n

ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร316540663_6172579709442826_7796883682995538063_n