ร่วมประชุมการติดตามผล ไตรมาส 1 – 2 พร้อมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงาน  ไตรมาส 3 – 4 ของสำนักงาน กศน.

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1 – 2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรมาส 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ) ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

s__5537824

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1 – 2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรมาส 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ)

s__6652133ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด พร้อมให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้นำแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 3 – 4 มาใช้เป็นกรอบทิศทางและเครื่องมือในการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชรs__6652116s__6652130s__6652118