ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” จังหวัดกำแพงเพชร

1639545762878วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25641639545747641

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา“รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1639546053384โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชรtimeline_20211215_093750timeline_20211215_093748timeline_20211215_093739timeline_20211215_093741