ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)

กศน.กำแพงเพชร เตรียมการสำรวจข้อมูลนักศึกษาที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนในสังกัด อายุระหว่าง 12-17 ปีบริบูรณ์ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ของกระทรวงศึกษาธิการ241085599_4837989582901852_3140022343339242234_n

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) โดยมี ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร241283882_4837989422901868_3759464875074696845_n240976724_4837989409568536_8937980289617679033_n241408101_4837989609568516_4804796829921873110_n240674151_4837989549568522_8521209784391532130_n241210266_4837989439568533_2328469266425005281_n