ปัก..!!!”ฟ้าทะลาย​โจร​”กศน.โกสัม​พี​นคร​ กำแพงเพชร​ #กศน.ห่วงใยร่วมต้านภัยโควิด-19​

line_9436418144392

“กศน.อำเภอโกสัมพีนคร จัดอบรมพลเมืองดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฟ้าทะลายโจร และสมุนไพร สู้โควิด”

line_9590296153744

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นายกำจร หัดไทย รักษาการผู้อำนวยการ กศน.โกสัมพีนครพร้อมคณะครูและบุคลากร ได้จัดอบรมโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ กศน.ตำบลลานดอกไม้ตก โดยมีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 35 คน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นพลเมืองดี รู้จักสิทธิหน้าที่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ความสำคัญกับสิทธิและหน้าที่ของตนเองในฐานะการเป็นพลเมืองดีของชาติไทย โดยมีนางภัทร์ศินี มณีธรรม มาเป็นวิทยากรเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

line_9526848728754line_9403609729293

ต่อมาได้ให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับนำผู้เข้ารับการอบรม ปลูกพืชผักสมุนไพร ที่สามารถ ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทาน ในโรค เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ตะไคร้ ไพล เหงือกปลาหมอ ว่านหางจระเข้ และการสาธิการปลูกข้าว เป็นต้น ซึ่งประชาชนที่เข้ารับการอบรมได้ร่วมกัน ปลูก และดูแลต้นไม้ ซึ่งจะทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะ พืชผักสมุนไพร ของไทยที่สามารถที่จะป้องกันโรคต่างๆได้ ผู้เข้ารับการอบรมจะนำไปขยายผลและปลูกในครัวเรือนของตนต่อไป

line_9383348085546line_9391208545441

ทั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.ที่ให้ กศน.ในสังกัดทั่วประเทศขยายผล ภายใต้แนวคิดที่ว่า “กศน.ห่วงใยร่วมต้านภัยโควิด-19” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กระชาย เป็นต้น เนื่องจากพืชดังกล่าวเป็นสมุนไพร มีสรรพคุณทางยาป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้น ถือเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ ในห้วงเวลาที่เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

line_9475450800116