#​ก​ศน.เพื่อประชาชน ดร.วรั​ท​ เลขาธิการ​ ก​ศน.4 มี.ค.คล้ายวันสถาปนาสำนักงาน​ ก​ศน.แจ้งจัดงานตามความเหมาะสม​

img_20210228_082755

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.แจ้งในไลน์ สื่อสารถึงชาว กศน.ทั่วประเทศ ถึง “วันที่ 4 มีนาคม ครบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กศน. ขอเชิญชวนหน่วยงานทุกหน่วยในสังกัด จัดพิธีอันเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงานของเราในวันดังกล่าวตามความเหมาะสมโดยพร้อมเพรียงกัน”

1614465601478

สืบเนื่องจากการประกาศใช้พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ในชื่อของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลง ปรับบทบาท เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยจัดและส่งเสริมการศึกษาให้ผู้ที่ยังเรียนไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษาต่อตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

//ขอบคุณข้อมูลภาพข่าว : เลขาธิการ กศน./กศน.กำแพงเพชร รายงาน