ท้าท้าย!  ให้โจทย์ ครู กศน. ทำอย่างไร ให้ กศน.อยู่ในใจประชาชน

นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะนิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน. ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 แห่ง145516923_4170348249665992_2680074969840532453_n-1145917006_4170221529678664_2877440022521380154_n145516929_4170703472963803_5642764150152054218_n145400957_4170220463012104_5839543180731116896_n

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางพนารัตน์ ศรีตะลา นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน. 1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การศึกษาต่อเนื่อง และ  3) การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) กศน.อำเภอโกสัมพีนคร เวลา 09.00 น.-12.00 น. และ 2) กศน.อำเภอพรานกระต่าย เวลา 13.30 น. 16.30 น. โดยเน้นย้ำกับกับผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ขับเคลื่อน กศน. สู่ “กศน. WOW (6G)” และ นโยบาย 12 ข้อ ของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. โดยกล่าวขอบคุณที่ตั้งใจทำงานเป็นอย่างดี และขอชื่นชมสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง เรื่องการรักษามาตรการ Covid-19 ถึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ และร่วมกันรับผิดชอบ “การ์ดไม่ตก”145442715_4170654246302059_2645823764944195916_n146780033_4170673346300149_2611628764680318391_n145603510_4170665339634283_7614546686954314620_n-1145239775_4170663099634507_2006560169263269054_n-1

โดยฝากให้ให้ทุกคนรักษามาตรฐานการทำงาน มีการติดตาม รวบรวมข้อมูลเอาไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดูผลลัพธ์ว่าจากการที่ครู กศน. เข้าไปส่งเสริม สนับสนุน ทั้ง 3 กิจกรรม คือ 1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การศึกษาต่อเนื่อง และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย นั้น ซึ่งหลังจากรับฟังผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตั้งคำถามกับ ครู กศน. ว่านักศึกษา กศน. และประชาชนได้รับความรู้ สามารถนำความรู้ที่ กศน. เข้าไปส่งเสริม นำกลับไปใช้ประโยชน์ อย่างมีคุณภาพจริงหรือไม่? ฝากให้ครูทำการ Check กระแสตอบรับของนักศึกษาและประชาชนที่มีต่อ กศน. หลังจากเรียนจบการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมกับ กศน. นักศึกษาและประชาชนได้อะไรกลับไปบ้าง? ได้ความรู้จริงหรือไม่? ได้เรียนฟรีจริงหรือไม่? นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่? อายใครไหมที่เรียน กศน.? จบ กศน. ศักดิ์ศรีเท่ากับจบจากสถาบันอื่นหรือไม่? ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราชาว กศน. ร่วมกันสร้างมาตรฐานเพื่อให้เกิดการยอมรับจากนักศึกษาและประชาชน จนทำให้เค้าหยุดการตั้งคำถามและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เรียนกับ กศน. ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและฝากให้พวกเราทำให้สำเร็จต่อไป โดยหลังจากรับฟังการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ ครู กศน. ฝากข้อคิดต่าง ๆ ให้ช่วยกันทำงานให้เกิดผลจนไม่เกิดการตั้งคำถาม หรือข้อสงสัย สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษา กศน. สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป145811309_4170663836301100_2752385272558406545_n146969465_4170666352967515_4822186573995234044_n

จากนั้น กศน.อำเภอพรานกระต่าย ได้เชิญ นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะนิเทศร่วมปลูกต้นกล้วยไข่ ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงในเรื่องของความอร่อยที่ไม่มีใครเหมือน ณ บริเวณแหล่งเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล ที่จัดในท้องที่ กศน.อำเภอพรานกระต่าย //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน145372866_4170668812967269_4986120596736732329_n146254691_4170668902967260_2338093877905004824_n145341397_4170669569633860_101347849253626139_n