งดจัด..!!! วันเด็ก64 เมตตา​ธรรมแจกของจำเป็นพระวัดกุฏิ​กา​ราม​ อ.พรานกระต่าย ​กำ​แพง​เพชร ​คืนความสุขแต่​เข้มคุมโควิด-19​

fb_img_1610178984021

“เคยจัดทุกปีแม้ปีนี้งด ก็ขอแจกของอุปโภคบริโภค ขนม เป็นชุดๆให้เป็นกำลังใจกับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19”

fb_img_1610180666983

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 คณะสงฆ์วัดกุฏิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร นำโดยอาจารย์พระมหาบุญสงค์ ญาณสํวโร ได้แจกขนมและของอุปโภคที่จำเป็นแก่เด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ2564

fb_img_1610180674148

fb_img_1610180681962

ซึ่งมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโลนา( COVID-19)ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมวันเด็กเหมือนปีที่ผ่านๆผู้ปกครองพาลูกหลานมารับบางตามาก และทางวัดได้ดำเนินการตามระบบคัดกรองป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่อสม. และปกครองมาช่วยจัดระบบอย่างเข้มงวดดูแลเป็นอย่างดียิ่งมีการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย ไม่แออัด และจำนวนเด็กที่ผู้ปกครองพามาก็ไม่มากเหมือนทุกปีซึ่งทุกคนล้วนมีความสุข ตามสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด แต่ก็สร้างรอยยิ้มภายใต้หน้ากากอนามัย

fb_img_1610180636899

//ขอบคุณภาพข่าว : วัดกุฏิการาม : กศน.พรานกระต่าย รายงาน