ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือฯ ประจำปี 2566

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566395465153_7318069888227130_3963405422778575472_n

ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566 และได้กำหนดจัดการประชุมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 395365860_7318069828227136_5888262826202313683_n

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 395283500_7318069934893792_6902910502659890459_n395424977_7318069791560473_4055953285942633685_n395330060_7318069648227154_5826975629189713929_n395343913_7318069518227167_6295317510336263097_n 395140849_769552424974145_6658359292651702992_n