สกร.กำแพงเพชร ประชุมประจำเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 14 กันยายน เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 45 คน 376238113_7155902694443851_1548545770949619386_nประกอบด้วย นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอไทรงาม นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรานกระต่าย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางในการดำเนินงานพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังการมอบนโนบายจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ ผ่านการประชุม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร //นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร376224427_7155901201110667_3695621801881831509_n376405492_7155901631110624_450285639563845211_n378146870_7155906027776851_1711327866252764716_n376240653_7155857594448361_3414867857308806650_n376272994_7155905624443558_6247063919480819598_n376415978_7155881821112605_967871980930000563_n376423965_7155858087781645_1765516463937040088_n376251887_7155865914447529_2889676790763202818_n