ร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ประจำปี 2566

376236306_7132846313416156_8046071752738305845_nสกร.จังหวัดกำแพงเพชร นำคณะโดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนหนังสือ” ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี374575384_7132845443416243_372506337175145167_n

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกับองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก จัดพิธีเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน : การสร้างรากฐานเพื่อสังคมที่ยั่งยืนและสงบสุข” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งยูเนสโกกำหนดให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปีเป็น “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” (International Literacy Day) 375051963_7132845590082895_9284541118345345_n

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การอ่านสารนายกรัฐมนตรีและสารจากยูเนสโก เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566 พิธีมอบรางวัลประเกียรติคุณและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ กศน. การบรรยายพิเศษและการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้หนังสือ นิทรรศการเกี่ยวกับสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และโครงการ Learning Coin เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ  สำหรับการจัดงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้และผู้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ กศน. ประจำปี พ.ศ.2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,100 คน374907987_7132841556749965_3388482450206906131_n

ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร และสถานศึกษาในสังกัด โดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม พร้อมด้วยfb_img_1694225433271 ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนหนังสือ” ประจำปี 2566fb_img_1694225420349 โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธีฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยพร้อมเพรียง  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร374647103_7132843933416394_102905069085666075_n374740045_7132844106749710_4413569681914101171_n376256030_7132844820082972_7923102758688426915_n668641