ร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10

สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 ในศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร1

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 06.45 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยาการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่ารการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร//ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร32