ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโดกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายบุคลากรในสังกัดfb_img_1682433995760

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโดกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ พระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร fb_img_1682433957699

จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายนfb_img_1682433966589

เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสายวัฒนธรรมประเพณีอันดีเกี่ยวเนื่องกับสภาบันหลักของชาติ

fb_img_1682433976494 และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ พระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สนง.กศน.กพ.fb_img_1682433982503fb_img_1682433988937