ร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร342372226_3539916092903663_9003226117870723004_n

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 06.45 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่ารการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร341800374_928256451825788_4148307085571507845_n342018892_751728599957004_3589923364680947106_n341874544_612383134088990_4302609063232144146_n342367771_239262111945663_9077518518276738890_n