ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นาย กำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร มอบหมายบุคลากรในสังกัด1680258132315

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดกำแพงเพชร1680258169147

โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย pr.สนง.กศน.กพ.168025819019616802581519291680258073775