ยิ่งทำ ยิ่งสุขใจ! จิตอาสาบ้านคุยมะม่วง ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เข้าร่วมรับการประเมินกิจกรรมการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา

เมื่อวันที่ 21 เมษาย

Read more

ชัดเจนทุกกิจกรรม! กกต. เชิญ ครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต.และเครือข่ายระดับจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more