ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565

Read more