สร้างบ้านให้เด็กยากจน สร้างคนให้มีคุณภาพ กศน.กำแพงเพชร ร่วมพิธียกเสาเอก สร้างบ้าน “น้องปุยฝ้าย” ณ บ้านเขาวังเยี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Read more