ตบท้าวเข้ากรุง…มุ่งความเจริญ ขอชมผลงานหวังพัฒนางาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการศึกษาดูงานหวังการพัฒนาบุคลากร

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาค

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์และการตรวจไขว้ (GPAX) ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 10 ตุลา

Read more