สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร และร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more

สกร.กำแพงเพชรเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเรียนรู้ระบบโปรแกรม C-Smart งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more