ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคูเมืองโบราณกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

วันที่ 10 เมษายน 256

Read more

ศน.ขิง โชว์เก๋า “ติวเข้ม” กศน.กำแพงเพชร พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more