นายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. เปิดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.กำแพงเพชร ด้านการ “สร้างสื่อ” พร้อมมอบนโยบาย เตรียมพร้อมรับการยกระดับจากสำนักงาน กศน. เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

นายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. เปิดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.กำแพงเพชร ด้านการ “สร้างสื่อ” พร้อมมอบนโยบาย เตรียมพร้อมรับการยกระดับจากสำนักงาน กศน. เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2566 0 11


อบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ว่าที่ พ.ต. ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวเจนจิรา จินดาวนิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2566 0 33


ร่วมกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) ณ วัดคงคาราม ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม

ร่วมกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) ณ วัดคงคาราม ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม

เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2566 0 83


ศน.ขิง โชว์เก๋า ติวเข้ม กศน.กำแพงเพชร พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566

ศน.ขิง โชว์เก๋า “ติวเข้ม” กศน.กำแพงเพชร พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2566 0 146


วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมี ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมี ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ

เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2566 0 61


การประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2566 0 110


ดำเนินการประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ กศน.ตำบลเพชรชมพู

ดำเนินการประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ กศน.ตำบลเพชรชมพู

เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2566 0 151


โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2566 0 77


ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566 0 102


ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2566 0 90


มีต่อ

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 0 620


“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 1 967


“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 655


บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2562 0 595


ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2562 0 837


การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

รมว.ศธ ย้ำชัด..!!! การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2562 0 1,444


กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 กันยายน 2562 0 783


มีต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563 0 845


กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2563 0 889


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2562 3 790


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 0 825


ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 0 716


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 0 721


ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2562 0 799


กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\

กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\\\\\\\\\\\\\"

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 1,280


ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 654


กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2562 0 622


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ผอ จังหวัด

รอง ผอ.จว.

คลังความรู้ TKP กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

slip online

เฟสบุ๊คส์ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

budget62ext

budget63

e_office

budget64ext

budget65

บัดเจ็ด 66

บัดเจ็ด 65 พักเบิก

ระบบการบันทึกการรู้หนังสือ

โหลดโปรแกรม itw51

kppnfe 60.4

ยาเสพติด

ค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง

แบบความพึงพอใจดิจิทัล 65

oocc กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว kppnfe news

สอบออนไลน์

e-book

kppnfeetv

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กศน.

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC)

ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา

งบทดลอง

แบบ สขร.1 ศรีสุดา

จดหมายข่าว กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

Gd catalog

prezi กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

จองรถโมบาย

DMIS

แบบสอบถามความพึงพอใจ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

 • ใหม่
  แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาสำนักงาน กศน

  แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาสำนักงาน กศน

  คลิก2
 • แนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา

  แนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา

  คลิก2
 • คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

  คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

  คลิก2
 • พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566

  พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566

  คลิก2
 • รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  คลิก2
 • รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  คลิก2