โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา

วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2566 นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมาย ให้บุคลากร ครู สกร.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการ ค่ายคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา สกร.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2566 42 513


โครงการพัฒนาบุคลากรเรียนรู้ระบบโปรแกรม C-Smart

วันที่ 20 - 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร. อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเรียนรู้ระบบโปรแกรม C-Smart งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 2 554


โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

สกร.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2566 2 588


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สกร. อำเภอเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นักศึกษา สกร. อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ เขตภาคเหนือตอนล่าง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานประเภทนวัตกรรมจากขยะ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ 

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2566 2 496


โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ สกร. อำเภอเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน "โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 2 280


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สกร. อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ผอ.

สกร. อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2