สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด

สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองลาน จัดกกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องการแพร่ระบาดยาเสพติด 

ในพื้นที่อำเภอคลองลาน ณ ศกร.ระดับตำบลทั้ง 4 แห่ง 

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2567 0 303


ส่งเสริมการอ่าน สร้างทักษะการเรียนรู้

ส่งเสริมการอ่าน ปลูกฝังและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การพัฒนาทักษะทางอาชีพ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองลาน 

เผยแพร่เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 0 463


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การฝึกอาชีพระยะสั้น 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองลาน 

เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2567 0 393


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอคลองลาน

ramin

supang

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

e-office

e-budjet

กศน.อำเภอคลองลาน

 • ใหม่
  รายงานการประเมินตนเอง SAR 2565

  รายงานการประเมินตนเอง SAR 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 5 D premium

  กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 5 D premium

  คลิก2
 • รายงานผลการปฎิบัติงาน รามินทร์ มูลไธสง

  รายงานผลการปฎิบัติงาน รามินทร์ มูลไธสง

  คลิก2
 • ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น นายกอบจ.2563

  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น นายกอบจ.2563

  คลิก2
 • รายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET

  รายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET

  คลิก2