นายมงคล พลายชมพูนุท นำบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าอวยพรปีใหม่ 2564 ณ ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมอวยพรปีใหม่ 2564

ณ ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 มกราคม 2564 0 72


ร่วมเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองบง ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร

ร่วมเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองบง ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร

เผยแพร่เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 0 36


โครงการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2563 0 23


ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 0 35


โครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย และค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ และการตรวจไขว้ GPAX ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย และค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ 

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 0 28


เข้าร่วมประชุมวันครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

เข้าร่วมประชุมวันครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 0 37


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหนังสือจำนวน 2,120 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ว่าที่ ร.ต.เกียรติชัย เกษาพร นักวิชาการศึกษา ร่วมกับ กศน.อำเภอปางศิลาทอง เป็นผู้แทนมอบหนังสือจำนวน 2,120 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายดำรง เอมโอฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย ณ โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 0 79


เข้าร่วมการประชุมแถลงข่าว การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชากังราว

เข้าร่วมการประชุมแถลงข่าว การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชากังราว

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 0 53


เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2563 0 74


โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคลากร ด้านการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคลากร ด้านการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 ตุลาคม 2563 0 85


มีต่อ

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 0 141


“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 303


“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 221


บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2562 0 153


ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2562 0 202


การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

รมว.ศธ ย้ำชัด..!!! การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2562 0 470


กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 กันยายน 2562 0 215


มีต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563 0 335


กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2563 0 215


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2562 3 287


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 0 267


ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 0 291


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 0 260


ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2562 0 353


กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\

กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\\\\\\\\\\\\\"

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 423


ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 168


กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2562 0 187


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

รอง ผอ จังหวัด

budget62ext

budget63

budget63ext

budget64

e_office

kppnfe 60.0

จัดการระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

พิมพ์สลิปเงินเดือน

skybooks

ข่าว kppnfe news

สอบออนไลน์

e-book

kppnfeetv

สื่อการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.

คลังสื่อ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ

สื่อวิทยุโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนฯ

การเรียนรู้ทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC)

กศน.แพร่ : เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

ของดีพื้นที่สูง

งบทดลอง

แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

 • ใหม่
  ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางาน สนง.จัดหางานกำแพงเพชร

  ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางาน สนง.จัดหางานกำแพงเพชร

  คลิก2
 • จุดเน้นการขับเคลื่อนงาน กศน.2564

  จุดเน้นการขับเคลื่อนงาน กศน.2564

  คลิก2
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  คลิก2
 • คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

  คลิก2
 • คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

  คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

  คลิก2
 • สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

  สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

  คลิก2