โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคลากร ด้านการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคลากร ด้านการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 ตุลาคม 2563 0 27


นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และบุคลกากรในสังกัด เข้า่วมทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และบุคลกากรในสังกัด เข้า่วมทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 0 20


กศน.จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต หมู่ 9 ตำบลบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

กศน.จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต หมู่ 9 ตำบลบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2563 0 10


นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากร กศน.จังหวัดกำแพงเพชรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากร กศน.จังหวัดกำแพงเพชรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2563 0 10


ถ่ายทอดอุดมการณ์ของครูให้กับ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่ม “อู่ข้าวอู่น้ำ”

ถ่ายทอดอุดมการณ์ของครูให้กับ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่ม “อู่ข้าวอู่น้ำ”

เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 0 6


ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ Kppnfe 60.0 แบบ New Normal เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะให้กับผู้รับได้การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 50 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่ม “อู่ข้าวอู่น้ำ”

นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย และทีมไอซีที กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ แสงพุ่ม ครู กศน.ตำบล อำเภอบึงสามัคคี นายอภิวัฒน์ สังคง ครู กศน.ตำบล อำเภอพรานกระต่าย และนายอินทนนท์ แก้วทอง ครู กศน.ตำบล อำเภอคลองขลุง นำแพลตฟอร์ม (platform) ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ Kppnfe 60.0 แบบ New Norma เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะให้กับผู้รับได้การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 50 คน

เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 0 14


ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 คณะนิเทศ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกนิเทศการสอบ N-Net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 คณะนิเทศการสอบ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  N-Net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยบุคลากร สังกัด กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 0 36


ยังเข้มข้น เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. “กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ”

ยังเข้มข้น เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. “กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ”

เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2563 0 6


โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่ม อู่ข้าวอู่น้ำ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2563

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่ม อู่ข้าวอู่น้ำ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ 9 ตุลาคม 2563 0 8


ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางพนารัตน์ ศรีตะลา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

เผยแพร่เมื่อ 8 ตุลาคม 2563 0 7


มีต่อ

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 0 111


“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 245


“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 184


บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2562 0 122


ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2562 0 156


การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

รมว.ศธ ย้ำชัด..!!! การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2562 0 391


กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 กันยายน 2562 0 168


มีต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563 0 280


กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2563 0 176


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2562 3 230


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 0 223


ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 0 228


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 0 214


ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2562 0 293


กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\

กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\\\\\\\\\\\\\"

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 298


ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 128


กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2562 0 139


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

ผอ จังหวัด

budget62ext

budget63

budget63ext

budget64

e_office

kppnfe 60.0

จัดการระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

พิมพ์สลิปเงินเดือน

skybooks

ข่าว kppnfe news

สอบออนไลน์

e-book

kppnfeetv

สื่อการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.

คลังสื่อ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ

สื่อวิทยุโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนฯ

การเรียนรู้ทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC)

กศน.แพร่ : เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

ของดีพื้นที่สูง

งบทดลอง

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

 • ใหม่
  ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางาน สนง.จัดหางานกำแพงเพชร

  ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางาน สนง.จัดหางานกำแพงเพชร

  คลิก2
 • จุดเน้นการขับเคลื่อนงาน กศน.2564

  จุดเน้นการขับเคลื่อนงาน กศน.2564

  คลิก2
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  คลิก2
 • คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

  คลิก2
 • คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

  คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

  คลิก2
 • สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

  สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

  คลิก2