focus Group ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ถอดบทเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ

focus Group ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ถอดบทเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ

เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2564 0 16


เข้าร่วมประชุมออนไลน์การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2

เข้าร่วมประชุมออนไลน์การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2564 0 161


ประชุมชี้แจงโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบการประชุม zoom Meeting สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมชี้แจงโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบการประชุม zoom Meeting สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2564 0 62


อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตบุคลากร กศน. กศน.ประจำปีงบประมาณ 2564

อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตบุคลากร กศน. กศน.ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2564 0 42


“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2564 (International Literacy Day 2021)

“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2564 (International Literacy Day 2021)

เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2564 0 40


เผยแพร่งานวิชาการ เรื่องการบริหารตามแนววิถีใหม่ New normal (ผอ.พันธิภา ประวาสุข ผอ.กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี)

เผยแพร่งานวิชาการ เรื่องการบริหารตามแนววิถีใหม่ New normal (ผอ.พันธิภา ประวาสุข ผอ.กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี)

เผยแพร่เมื่อ 3 กันยายน 2564 0 28


การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” ด้วยระบบออนไลน์ ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal TKP)

ร่วมพิธีเปิดการอบรมบุคลากร กศน.ตำบล ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและบรรณารักษ์ในหลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” ด้วยระบบออนไลน์ ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal TKP) ปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2564 0 34


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด-19”

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด-19” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 0 55


นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 7/2564

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 7/2564

เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 0 72


คณะนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม

คณะนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2564 0 93


มีต่อ

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 0 269


“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 1 481


“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 353


บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2562 0 281


ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2562 0 447


การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

รมว.ศธ ย้ำชัด..!!! การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2562 0 792


กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 กันยายน 2562 0 402


มีต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563 0 500


กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2563 0 350


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2562 3 417


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 0 388


ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 0 427


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 0 422


ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2562 0 462


กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\

กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\\\\\\\\\\\\\"

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 782


ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 299


กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2562 0 297


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

รอง ผอ จังหวัด

บัญชีข้อมูลภาครัฐ GD catalog

เฟสบุ๊คส์ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

budget62ext

budget63

budget63ext

budget64

e_office

kppnfe 60.4

จัดการระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

พิมพ์สลิปเงินเดือน

skybooks

ข่าว kppnfe news

สอบออนไลน์

e-book

kppnfeetv

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.

คลังสื่อ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กศน.

การเรียนรู้ทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC)

งบทดลอง

แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

จองรถโมบาย

DMIS

แบบสอบถามความพึงพอใจ

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

 • ใหม่
  เผยแพร่งานวิชาการ เรื่องการบริหารตามแนววิถีใหม่ New normal (ผอ.พันธิภา ประวาสุข ผอ.กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี)

  เผยแพร่งานวิชาการ เรื่องการบริหารตามแนววิถีใหม่ New normal (ผอ.พันธิภา ประวาสุข ผอ.กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี)

  คลิก2
 • เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ​2563

  เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ​2563

  คลิก2
 • ข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

  ข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

  คลิก2
 • พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560

  พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560

  คลิก2
 • พระราชบัญญัติ การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ 2562

  พระราชบัญญัติ การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ 2562

  คลิก2
 • พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2550

  พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2550

  คลิก2