ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร

 
 

เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2563 0 3


สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2563

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2563

 
 
 
 

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2563 0 3


ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 
 

เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2563 0 3


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รับการรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  รับการรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

 
 

เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2563 0 3


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการทั่วไปในสังกัด รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการทั่วไปในสังกัด รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 
 

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2563 0 4


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ.) ประจำเดือนกันยายน 2563

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ.) ประจำเดือนกันยายน 2563

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2563 0 4


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร "กฎหมายการเงิน การคลัง และการพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร "กฎหมายการเงิน การคลัง และการพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2563 0 2


ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

 
 

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563 0 4


สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563

 

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563 0 3


สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมสรุปผลโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมสรุปผลโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563 0 5


มีต่อ

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 0 101


“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 208


“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 148


บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2562 0 120


ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2562 0 133


การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

รมว.ศธ ย้ำชัด..!!! การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2562 0 358


กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 กันยายน 2562 0 124


มีต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563 0 230


กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2563 0 154


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2562 3 213


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 0 213


ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 0 220


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 0 201


ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2562 0 282


กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\

กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\\\\\\\\\\\\\"

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 257


ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 121


กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2562 0 125


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

ผอ จังหวัด

รอง ผอ จังหวัด

budget62ext

budget63

budget63ext

budget64

e_office

kppnfe 60.0

จัดการระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

พิมพ์สลิปเงินเดือน

skybooks

ข่าว kppnfe news

สอบออนไลน์

e-book

kppnfeetv

สื่อการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.

คลังสื่อ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ

สื่อวิทยุโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนฯ

การเรียนรู้ทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC)

กศน.แพร่ : เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ โดย กระทรวงศึกษาธิการ

ของดีพื้นที่สูง

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

 • ใหม่
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  คลิก2
 • คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

  คลิก2
 • คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

  คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

  คลิก2
 • สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

  สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

  คลิก2
 • มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

  คลิก2
 • คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด 19

  คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด 19

  คลิก2