บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 0 50


นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกศน. จังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกำแพงเพชร

นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกศน. จังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 เมษายน 2564 0 13


นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์รักษาการผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (GPAX)

นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์รักษาการผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (GPAX)

เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2564 0 24


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบล/แขวง ตามแนวนโยบาย “กศน. งามตา ประชาชื่นใจ”

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบล/แขวง ตามแนวนโยบาย “กศน. งามตา ประชาชื่นใจ” วันที่ 8 เมษายน 2564 “1 สนง. 78 กศน.ตำบล”

เผยแพร่เมื่อ 8 เมษายน 2564 0 39


กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ณ ลานตลาดนัด หน้าวัดท่าพุทรา ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ณ ลานตลาดนัด หน้าวัดท่าพุทรา ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร

เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2564 0 45


กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านเกศกาสร ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ

ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านเกศกาสร ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2564 0 54


นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อสร้างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อสร้างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2564 0 67


คณะนิเทศ สนง.กศน.จังหวัดกำแพงเพชรโดย นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวจินดารัตน์ ทับทิม นักวิชาการศึกษา นิเทศการจัดกิจกรรม

คณะนิเทศ สนง.กศน.จังหวัดกำแพงเพชรโดย นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวจินดารัตน์ ทับทิม นักวิชาการศึกษา นิเทศการจัดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2564 0 44


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ Science show สำหรับบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ Science show สำหรับบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2564 0 43


กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน สานสัมพันธ์พี่กับน้อง ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา ตำบลหนองแม่กลอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน สานสัมพันธ์พี่กับน้อง ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา ตำบลหนองแม่กลอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2564 0 63


มีต่อ

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 0 196


“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 397


“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 284


บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2562 0 199


ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2562 0 323


การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

รมว.ศธ ย้ำชัด..!!! การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2562 0 576


กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 กันยายน 2562 0 316


มีต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563 0 420


กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2563 0 278


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2562 3 344


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 0 325


ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 0 351


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 0 326


ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2562 0 395


กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\

กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\\\\\\\\\\\\\"

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 604


ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 230


กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2562 0 238


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

รอง ผอ จังหวัด

budget62ext

budget63

budget63ext

budget64

e_office

kppnfe 60.4

จัดการระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

พิมพ์สลิปเงินเดือน

skybooks

ข่าว kppnfe news

สอบออนไลน์

e-book

kppnfeetv

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.

คลังสื่อ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ

สื่อวิทยุโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนฯ

การเรียนรู้ทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC)

กศน.แพร่ : เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

ของดีพื้นที่สูง

งบทดลอง

แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

จองรถโมบาย

DMIS

แบบสอบถามความพึงพอใจ

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

 • ใหม่
  พระราชบัญญัติ การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ 2562

  พระราชบัญญัติ การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ 2562

  คลิก2
 • พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2550

  พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2550

  คลิก2
 • ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางาน สนง.จัดหางานกำแพงเพชร

  ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางาน สนง.จัดหางานกำแพงเพชร

  คลิก2
 • จุดเน้นการขับเคลื่อนงาน กศน.2564

  จุดเน้นการขับเคลื่อนงาน กศน.2564

  คลิก2
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  คลิก2