กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรานกระต่าย ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอพรานกระต่าย เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2567 และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่เรียนรู้การทำตุ๊กตาผ้าเช็ดหน้า และบริการน้ำแข็งใสให้กับประชาชน ณ วัดลานทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2567 0 19

กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน

2 เมษายน  วันรักการอ่าน สกร.อำเภอพรานกระต่าย โดยนายกำจร  หัดไทย ผอ.กศน.อำเภอพรานกระต่าย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอพรานกระต่ายได้มอบหมายให้คณะครูและบรรณารักษ์ จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่านประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สกร.อำเภอพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยประชาชนทั่วไปในเชตพื้นที่อำเภอพรานกระต่ายเข้าร่วมลงนามถวายพระพร
  

เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2567 0 23

โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

ในวันที่ 23 -24 มีนาคม 2566  นายกำจร  หัดไทย  ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์  ถาวร  ครู กศน.ตำบลห้วยยั้ง และนางสาวพิชญ์ชามญชุ์  อินทพงษ์  เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  โดยมีนายมงคล  พลายชมพูนุท  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งมีผู้ถ่ายทอดความรู้จากคณะวิทยากรโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2566 0 135


มีต่อ

ตำบลหนองหัววัว

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 489

ตำบลท่าไม้

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 534

ตำบลวังควง

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 488

มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย