โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่23 พฤษภาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 0 88


การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 23 เมษายน 2567 0 419


โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร "ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับชมรม แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร"

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2567 0 251


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง

พี่รัตรักษาการ

แม่

แอ้ม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง

 • ใหม่
  ราชันมารสะท้านปฐพี

  ราชันมารสะท้านปฐพี

  คลิก2
 • บ้านหนังสือชุมชน

  บ้านหนังสือชุมชน

  คลิก2
 • ทดสอบหนังสือ

  ทดสอบหนังสือ

  คลิก2