ปฐมนิเทศนักษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอทรายทองวัฒนา  มอบหมายให้  คณะครูและบุคลากร สกร.ระดับอำเภอทรายทองวัฒนา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นาย ชินวุฒิ จารุเสนีย์ ปลัดหัวหน้ากลุ่มบริหารปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย  กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสุขภาพนักศึกษา  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งทราย

เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 0 494

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30 น. นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา มอบหมายให้ นายสมปอง  เมียกขุนทด ครู เข้าร่วมประชุมปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 5/2567 มอบหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำปฏิบัติหน้าด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจนครบ 60 ปี บริบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 และมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมและผู้ดำเนินชีวิตศีลธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ณ ห้องประชุมอำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2567 1 818


ประชุมประจำเดือนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

ประชุมประจำเดือนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 30 เมษายน 2567 1 472


สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566

วันที 16-17 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2566 1 687


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2566 66 669


มีต่อ

สำราจผู้พิการตำบลถาวรวัฒนา

สำรวจผู้พิการ 

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 1 1,227


สำรวจผู้พิการ

สำรวจผู้พิการ

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 1 1,292


สำรวจคนพิการ ต.ถาวรวัฒนา

สำรวจคนพิการ

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 1 1,120


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย2

สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา

 • ใหม่
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2