สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566

วันที 16-17 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2566 0 492


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2566 65 500


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาด

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
ตลาดนัดบ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 61 543


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 61 545


กิจกรรมทักษะชีวิต

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 0 539


มีต่อ

สำราจผู้พิการตำบลถาวรวัฒนา

สำรวจผู้พิการ 

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 0 1,186


สำรวจผู้พิการ

สำรวจผู้พิการ

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 0 1,264


สำรวจคนพิการ ต.ถาวรวัฒนา

สำรวจคนพิการ

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 0 1,084


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย2

สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา

 • ใหม่
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2