นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 7/2564

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 7/2564

เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 0 16


คณะนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม

คณะนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2564 0 22


การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 0 50


นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา น้อมจิตวันทาบูชาครู

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา น้อมจิตวันทาบูชาครู

เผยแพร่เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 0 29


นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 0 40


โครงการอบรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564

โครงการอบรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 0 51


เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2564

 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวจินดารัตน์ ทับทิม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2564

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 0 60


เข้าประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.ตำบลโกสัมพี และ กศน.ตำบลเพชรชมภู อำเภอเมืองกำแพงเพชร

เข้าประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.ตำบลโกสัมพี และ กศน.ตำบลเพชรชมภู อำเภอเมืองกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 0 35


วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะประเมินฯ จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะประเมินฯ จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 0 117


บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 0 134


มีต่อ

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 0 240


“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 448


“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 333


บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2562 0 257


ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2562 0 408


การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

รมว.ศธ ย้ำชัด..!!! การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2562 0 654


กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 กันยายน 2562 0 366


มีต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563 0 465


กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2563 0 308


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2562 3 386


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 0 357


ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 0 405


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 0 401


ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2562 0 425


กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\

กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\\\\\\\\\\\\\"

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 708


ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 264


กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2562 0 267


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

รอง ผอ จังหวัด

รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีข้อมูลภาครัฐ GD catalog

budget62ext

budget63

budget63ext

budget64

e_office

kppnfe 60.4

จัดการระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

พิมพ์สลิปเงินเดือน

skybooks

ข่าว kppnfe news

สอบออนไลน์

e-book

kppnfeetv

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.

คลังสื่อ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ

การเรียนรู้ทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC)

งบทดลอง

แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

จองรถโมบาย

DMIS

แบบสอบถามความพึงพอใจ

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

 • ใหม่
  ข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

  ข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

  คลิก2
 • พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560

  พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560

  คลิก2
 • พระราชบัญญัติ การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ 2562

  พระราชบัญญัติ การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ 2562

  คลิก2
 • พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2550

  พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2550

  คลิก2
 • ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางาน สนง.จัดหางานกำแพงเพชร

  ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางาน สนง.จัดหางานกำแพงเพชร

  คลิก2