รายละเอียด ก่อนเข้าใช้งาน (คู่มือ)

สำหรับ เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอ


1.จะต้อง เข้าสู่ระบบด้วย เมนูที่ 2ที่ชื่อว่า "เข้าสู่ระบบ"
2.USERNAMR & PASSWORD ตามที่แจ้งไว้ให้
3.เข้าสู่ระบบได้แล้ว เข้าไปบันทึกข้อมูลได้เลย