ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.126211000

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

 


ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล กลุ่ม จัดการ
1     ทำข้อสอบ