ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงาน ผลการประเมินตนเอง(sar)

วันที่ 9-10 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลานกระบือ โดยนายกำจร  หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลานกระบือ นำคณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอลานกระบือ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(sar) และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2567 1 51


จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์และการตรวจไขว้ (GPAX) ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 4 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลานกระบือ โดยนายกำจร  หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน อำเภอพรานกระต่าย  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลานกระบือ มอบให้คณะครู สกร.อำเภอลากนระบือ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์และการตรวจไขว้ (GPAX) ภาคเรียนที่ 2/2566 สำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2567 1 29


2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลานกระบือ โดยนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอลานกระบือจัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรม จิตอาสาฯ นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธาน และมีกิจกรรมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร,กิจกรรมทำแบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร,กิจกรรม .”อ่านบอกรัก” รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ,กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านการเล่า book talk ,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น,กิจกรรมรับสมัครอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2567 0 32


สกร.อำเภอลานกระบือ ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลานกระบือ โดยนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลานกระบือ มอบหมายบุคลากร สกร.อำเภอลานกระบือ จัดกิจกรรม“สกร.อำเภอลานกระบือ ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี 2566”ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม หมู่ 4 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกิจกรรม 1. นันทนาการ2.อมยิ้มคริสมาสต์ 3.เกมบิงโกภาษาไทย 4.ตอบคำถามชิงรางวัล 5.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 

 

เผยแพร่เมื่อ 20 ธันวาคม 2566 0 36


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลานกระบือ

นายกำจร หัดไทย

นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลานกระบือ

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 10 เมษายน 2567

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 10 เมษายน 2567

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 เมษายน 2567

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 เมษายน 2567

  คลิก2
 • “เห็นภาพชัด ชี้นำสู่เป้าหมายคุณภาพ”

  “เห็นภาพชัด ชี้นำสู่เป้าหมายคุณภาพ”

  คลิก2
 • หนังสิอกิจกรรม

  หนังสิอกิจกรรม

  คลิก2
 • กิจกรรม

  กิจกรรม

  คลิก2
 • หนังสือเรียน

  หนังสือเรียน

  คลิก2