หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การฝึกอาชีพระยะสั้น 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองลาน 

เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2567 0 205


Caper การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้พิการ

เทคโนโลยี่สารสนเทศ caper ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้พิการ

สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 0 156


ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสกร.ภาคเหนือตอนล่าง

สกร.ระดับอำเภอคลองลาน เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

สำหรับนักศึกษา สกร.เขตภาคเหนือตอนล่าง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองลาน

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 0 563


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอคลองลาน

ramin

supang

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

e-office

e-budjet

กศน.อำเภอคลองลาน

 • ใหม่
  รายงานการประเมินตนเอง SAR 2565

  รายงานการประเมินตนเอง SAR 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 5 D premium

  กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 5 D premium

  คลิก2
 • รายงานผลการปฎิบัติงาน รามินทร์ มูลไธสง

  รายงานผลการปฎิบัติงาน รามินทร์ มูลไธสง

  คลิก2
 • ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น นายกอบจ.2563

  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น นายกอบจ.2563

  คลิก2
 • รายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET

  รายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET

  คลิก2