ส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุ 2 มิถุนายน 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทรงาม และนายพิทักษ์ ทับยา ได้รับมอบหมายจากนายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม   ให้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม

เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 65 144


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุ วันที่ 28 เมษายน 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทรงาม พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจาก นายมงคล พลายชมพูนุท ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ โรงเรียนผู้สูงอายุไทรปันสุข 

เผยแพร่เมื่อ 28 เมษายน 2566 61 94


โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ วันที่ 23-24 มีนาคม 2566

วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 นางสาวบังอร สุกใส บรรณารักษ์ และนางสาวจิราภา มาสอน ครู กศน.ตำบลไทรงาม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2566 61 64


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทรงาม

ผู้บริหาร

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทรงาม

 • ใหม่
  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 42

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 42

  คลิก2
 • หนังสือรางเลือน ฉบับ e - book

  หนังสือรางเลือน ฉบับ e - book

  คลิก2
 • คืนบาปพรหมพิราม

  คืนบาปพรหมพิราม

  คลิก2
 • ใบไม้ที่ปลิดปลิว

  ใบไม้ที่ปลิดปลิว

  คลิก2
 • สามีตีตรา

  สามีตีตรา

  คลิก2