เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 มีวันสำคัญได้แก่ วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก

ประวัติความสำคัญ วันดินโลก 5 ธันวาคม 2564
“วันดินโลก” คือ วันที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดบอร์ดบริเวณหน้าห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สู่สังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook เว๊ปไชต์

เผยแพร่เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 127 1,381


จดหมายข่าวห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร

นายมงคล พลายชมพูนุท ผอ.กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร 

ได้มอบนโยบาย ในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในโลกของการสื่อสารแบบไร้พรมแดน

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2564 28 1,298


ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ co-learning space

วันนี้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ปรับปรุงภายในเพิ่มบรรยากาศในการอ่านหนังสือ มีโซนกาแฟ โซนพักผ่อน โซนอ่านหนังสือ และโต๊ะเพียงพอต่อการให้บริการ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “Co-Learning Space” ติดต่อ 055711196

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2564 149 2,172


5ธันวาคม2564 / วันพ่อแห่งชาติ / วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

วันนี้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ประดับธงชาติคู่ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมพระฉายาลักษณ์ ร.9 บริเวณหน้าห้องสมุดพร้อมกับ ส่งเสริมกิจกรรมข่าวสารสมัครงานและสาระความรู้หน้าหนาว
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ได้แก่ #โครงการพระราชาที่ประชาชนควรรู้
#ข่าวตำแหน่งว่างงานจังหวัดกำแพงเพชร ธันวาคม 2564
#3ธันวาคม2564 / วันคนพิการสากล
#4ธันวาคม2564 / วันสิ่งแวดล้อมไทย
#5ธันวาคม2564 / วันพ่อแห่งชาติ / วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรช่วงนี้ลมหนาวเริ่มแล้ว ห้องสมุดประชาชนอากาศเย็นสบาย เชิญท่านผู้มีใจรักในการอ่านหนังสือ และเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถ เชิญที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชครับ บรรณารักษ์ยินดีให้บริการ

055711196 หรือ 0831650703

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2564 28 1,344


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน นายมงคล พลายชมพูนุท รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ผอ

facebook

นายมงคล พลายชมพูนุท รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 • ใหม่
  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2