กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567
นำโดยนางสาวหยาดพิรุณ สุปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบึงสามัคคี นางสาววันทนา แจ่มดี บรรณารักษ์ ร่วมกับครู กศน.ตำบลบึงสามัคคี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นำตระกร้าหนังสือมาไว้ให้บริการกับพ่อค้าแม่ค้า เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ตลาดนัดตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2567 256 43


วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวหยาดพิรุณ สุปัญญา ครูชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลการเข้าร่วม วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีว่าที พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับและ ในภาคเช้าได้มีพิธีทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคล และได้รับชมวีดีทัศน์ ความเป็นมาของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และได้รับเกียรติจาก นายกองเอกชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ กล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันสถาปนาในครั้งนี้ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม อาทิเช่น กกต.จังหวัดกำแพงเพชร วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานราชการอื่น ๆ เข้าร่วมงาน ภายในงานประกอบด้วย การจัดการแข่งขันนำเสนอโครงงานของนักศึกษา การแข่งขันส้มตำลีลา และการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับนักศึกษาและครูผู้ร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้แสดงความสามารถของนักศึกษาทั้ง 11 อำเภอ เป็นการต่อยอดความคิดและองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้ทางหนึ่งด้วย

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2567 144 43


กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. นางสาวหยาดพิรุณ สุปัญญา ครูชำนาญการ รักษาการฯ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คณะครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่ายเยี่ยมบ้านยามเย็น อำเภอบึงสามัคคี โดยมีนายสุรพล ระลอก นายอำเภอบึงสามัคคีกล่าวเปิดกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น และทาง สกร.อำเภอบึงสามัคคีได้นำบริการหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมบ้านประชาชนหลังเวลาราชการ เพื่อนำนโยบายของภาครัฐ ข้อมูลข่าวสาร ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้อง รับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชน รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของอำเภอบึงสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2567 144 51


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ได้รับมอบหมายจากนางสาวหยาดพิรุณ สุปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบึงสามัคคี ให้นายสมควร พันผา ครูอาสาฯ นางสาววันทนา แจ่มดี บรรณารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการบริหารร่างกาย จิตใจ และสมอง ร่วมทั้งสอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า และกินข้าวอร่อย ณ รพ.สต.ชายเคือง ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2567 144 46


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี มีกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาจากปูนปาสเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 4 ตุลาคม 2566 144 297


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 3 ตุลาคม 2566 144 259


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

นางสาวหยาดพิรุณ สุปัญญา

นายนนทชัย สิทธิตัน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มกราคม 2565

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มกราคม 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มกราคม 2565

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มกราคม 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 2 ธันวาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 2 ธันวาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2564

  คลิก2