การแก้ไขพฤติกรรมติดเกมส์

ผู้แต่ง : กศน.ตำบลปางตาไว

หมวด : จดหมายข่าว

ดาวห์โหลด : 22 ครั้ง

เอกสารประกอบการเรียน

ผู้แต่ง : นางสาวศศิธร การะเวก

หมวด : จดหมายข่าว

ดาวห์โหลด : 22 ครั้ง

บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

ผู้แต่ง : นางสาวศศิธร การะเวก

หมวด : จดหมายข่าว

ดาวห์โหลด : 37 ครั้ง

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

ผู้แต่ง : นางสาวศศิธร การะเวก

หมวด : จดหมายข่าว

ดาวห์โหลด : 31 ครั้ง