สอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2565 62 1,142


โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 1 1,470


โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพภาษาอังกฤษสำหรับการนวดแผนไทย

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565 1 1,180


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอปางศิลาทอง

ผอ

นางสาวรัตนา

นางสาววันเพ็ญ

กศน.อำเภอปางศิลาทอง

 • ใหม่
  การแก้ไขพฤติกรรมติดเกมส์

  การแก้ไขพฤติกรรมติดเกมส์

  คลิก2
 • เอกสารประกอบการเรียน

  เอกสารประกอบการเรียน

  คลิก2
 • บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

  บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

  คลิก2
 • คู่มือการประเมินการรู้หนังสือ

  คู่มือการประเมินการรู้หนังสือ

  คลิก2
 • แนวทางการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษ

  แนวทางการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษ

  คลิก2
 • เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

  เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

  คลิก2