สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๖  นางดุดเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา  อภิชาติ  พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  เวลา ๐๗.๓๐ น.ร่วมพฺิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป สวนเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยนายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ในเขตพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมพิธี เพื่อถวายความเคารพ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ณ  ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม 2566 0 21


สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมใจร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมใจร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ ณ เสาธง หน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ   ในการนี้ นางดุจเดือน  คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา  อภิชาติ  พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 0 16


สลกบาตร มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2566

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสลกบาตร มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ ลานวัดสิงคาราม สี่แยกสลกบาตร 

          โดยมีนายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการอบอุ่นร่างกาย(เต้นแอโรบิก)และมีการแข่งขัน 2 รายการด้วยกันคือ

   1. ฟันรัน (Fun run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร

   2. มินิมาราธอน (Mini marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งในจังหวัดกำแพงเพชรและต่างจังหวัด

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2566 0 31


วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

วันที่ 27  พฤศจิกายน  2566  นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้มอบให้นางธัญมล  โอมณีเขียว นำบุคลากรครู นักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวน งานประเพณีลอยกระทง การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมเกำแก่ของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการ โรงเรียน เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดกระทง  การประกวดดรุณีนพมาศ และการแสดงของหน่วยงานและชุมชนในเขตเทศบาล ณ วัดพัฒนราษฎร์บำรุง ต.ป่าพุทรา  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 0 16


สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

วันที่ 24  พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นางธัญมล  โอมณีเขียว นำบุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี และลูกเสือ จิตอาสาร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 จึงให้มีการจัดพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาและกิจการลูกเสือของประเทศไทย และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย  ลูกเสือจิตอาสาและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ช่วยกันเก็บกวาดบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาดรอบอาคารสำนักงานห้องสมุดประชาชน เสร็จสิ้นภารกิจไปด้วยความเรียบร้อย จิตอาสานอกจากที่จะนำความสุขและความรุ่งเรืองให้กับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กรและมีผลในการสร้างสังคมที่มีความเอื้ออำนวยและมีความเท่าเทียมกันในทุก ๆ ระดับ.

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 0 55


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ตลาดนัดอาชีพโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  นางดุจเดือน  คำวัง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพช ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  นายวิสุทธ์  กันทะเขียว  พร้อมด้วยครูละเบียบ  บุญนิธี คณะบุคลากรครู กลุ่มโซนอารยธรรมโบราญ นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดอาชีพของโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง  ต.วังชะพลุ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันลอยกระทง/การทำการบูรดับกลิ่น และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  มีบุคลากรครู 6  คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  54  คน

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 0 20


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๖  สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖  โดยมีนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้ นางธัญมล  โอมณีเขียว ครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้กล่าวรายงานโครงการ และวัตถุประสงค์  โครงการ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

     ๑. กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาเป็นนักษาใหม่รวมทุกระดับในจำนวน  ๑๐๐  คน

     ๒. บุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุฯ จำนวน  ๑๘  คน

วัตถุประสงค์

          ๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักสูตร วิธีการเรียน การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๖

        ๒ เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และรับทราบข้อตกลงร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานโครงการ

- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งสิ้น  ๑๐๕  คน  เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูตร  วิธีเรียน ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๖

- กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้กับครูผุ้สอนตลอดจนตรวจสอบความถุกต้องของข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน เพื่อประโยชน์ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ต่อไป

 

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 0 61


"ลุยถึงที่"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 “ลุยถึงที่” สืบเนื่องจากมีการขยายเวลารับสมัครหลักสูตรเทียบระดับการศึกษา สกร. อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำโดยนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นางธัญมล โอมณีเขียว ตำแหน่ง ครู และนางสาวกุลณัฎฐากร เที่ยงปา ครู ศกร.ตำบลประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ที่สนใจ ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 11/2566 ณ อาคารหอประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2566 0 27


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

กระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศกร.ตำบล

ประวัติ กศน.อำเภอ

สื่อ ETV

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด

  ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด

  คลิก2
 • โครงการอบรมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

  โครงการอบรมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

  คลิก2
 • เปิดโลกศตวรรษที่ 21

  เปิดโลกศตวรรษที่ 21

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2

5 ธันวาคม 2564