อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

วันที่  23-24  เมษายน 2567 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลากนระบือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลานกระบือ มอบให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566  ผ่านระบบออนไลน์

 

เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2567 0 384


ร่วมประชุมชี้แจงและทดสอบระบบในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

วันที่  22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลานกระบือ มอบให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทดสอบระบบในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566  ผ่านระบบออนไลน์

 

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2567 0 205


เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงาน ผลการประเมินตนเอง(sar) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 9-10 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลานกระบือ โดยนายกำจร  หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(sar) และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2567 0 403


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ

ผอ.กำจร หัดไทย

ครู เม้ง

เว็บข่าวจังหวัดกำแพงเพชร

เว็บเชื่อมโยง

เฟรสบุ๊ค

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 10 เมษายน 2567

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 10 เมษายน 2567

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 เมษายน 2567

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 เมษายน 2567

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 มีนาคม 2567

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 มีนาคม 2567

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มีนาคม 2567

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มีนาคม 2567

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

  คลิก2