โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2566 0 272


หมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 0 503


23 ตุลาคมวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 23 ตุลาคม 2566 0 339


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง

รักษาการ

แม่

แอ้ม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง

 • ใหม่
  ราชันมารสะท้านปฐพี

  ราชันมารสะท้านปฐพี

  คลิก2
 • บ้านหนังสือชุมชน

  บ้านหนังสือชุมชน

  คลิก2
 • ทดสอบหนังสือ

  ทดสอบหนังสือ

  คลิก2