โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2566 165 210


รถโมบาย

รถโมบายส่งเสริมการอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565 112 910


รถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 105 992


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองลาน

ผอ.

แบบสอบถาม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองลาน