กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566 นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร. อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดซึ่งมีนายนิภัทรารัตน์ สุขอาภา ครู ศกร.ตำบลแสนตอ ได้นำนักศึกษา จัดกิจกรรมภายในห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด ด้านใบงานประวัติวันลอยกระทงและวาดรูปภาพเกี่ยวกับวันลอยกระทง ซึ่งมีนางธัญมล โอมณีเขียวได้มานิเทศการเรียนการสอนในห้องสมุด ในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 0 2


วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

วันที่ 27  พฤศจิกายน  2566  นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้มอบให้นางธัญมล  โอมณีเขียว นำบุคลากรครู นักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวน งานประเพณีลอยกระทง การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมเกำแก่ของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการ โรงเรียน เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดกระทง  การประกวดดรุณีนพมาศ และการแสดงของหน่วยงานและชุมชนในเขตเทศบาล ณ วัดพัฒนราษฎร์บำรุง ต.ป่าพุทรา  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 0 2


สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นางธัญมล โอมณีเขียว นำบุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี และลูกเสือ จิตอาสาร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 จึงให้มีการจัดพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาและกิจการลูกเสือของประเทศไทย และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ลูกเสือจิตอาสาและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ช่วยกันเก็บกวาดบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาดรอบอาคารสำนักงานห้องสมุดประชาชน เสร็จสิ้นภารกิจไปด้วยความเรียบร้อย จิตอาสานอกจากที่จะนำความสุขและความรุ่งเรืองให้กับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กรและมีผลในการสร้างสังคมที่มีความเอื้ออำนวยและมีความเท่าเทียมกันในทุก ๆ ระดับ.

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 0 36


ส่งมอบสื่อหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2566  นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก ครู ศกร.ตำบลป่าพุทรา นำสื่อหนังสือมอบให้กับนางนันดา  พิมพ์มี อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้สนใจได้อ่านหนังสือและค้นคว้าข้อมูลหนังสือเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการค้าขายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 0 34


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ตลาดนัดอาชีพของโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  นางดุจเดือน  คำวัง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพช ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายวิสุทธ์  กันทะเขียว  พร้อมด้วยครูละเบียบ  บุญนิธี คณะบุคลากรครู กลุ่มโซนอารยธรรมโบราญ นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดอาชีพของโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง  ต.วังชะพลุ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันลอยกระทง/การทำการบูรดับกลิ่น และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  มีบุคลากรครู 6  คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  54  คน

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 0 5


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

 

วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๖  สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566  โดยมีนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้ นางธัญมล  โอมณีเขียว ครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้กล่าวรายงานโครงการ และวัตถุประสงค์  โครงการ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาเป็นนักษาใหม่รวมทุกระดับในจำนวน  100  คน

          2. บุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุฯ จำนวน  18  คน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักสูตร วิธีการเรียน การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

  2 เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และรับทราบข้อตกลงร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ  ผลการดำเนินงานโครงการ

- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งสิ้น  105  คน  เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูตร  วิธีเรียน ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

- กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้กับครูผุ้สอนตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน เพื่อประโยชน์ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 0 4


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24-26  ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำโดยนางดุจเดือน  คำวัง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพช ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร ตำแหน่งครู ศกร.ตำบล พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 นางธัญมล  โอมณีเขียว ตำแหน่ง ครู ผู้กล่าวรายงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 

มีนางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพช ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรตินางสาวอรทัย จารุภัทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการ สกร.เมืองพิจิตร นางชญาณี ด่านขจรจิตร ครูอาสาสมัครฯ สกร.เมืองพิจิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้  ณ วงศ์จันทร์กลางหมอก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เผยแพร่เมื่อ 27 ตุลาคม 2566 0 2


มีต่อ

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 1. ประวัติ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  
 2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดสร้างขึ้นใน
 3. ปี พ.ศ.๒๕๒๖ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยตั้งอยู่ ที่หมู่ ๒ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 4. จังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่ ๑ ไร่ เป็นที่ราชพัสดุของอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยอยู่ภายในบริเวณ
 5. อำเภอขาณุวรลักษบุรี และส่วนราชการหลายหน่วยงาน เช่น ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ,
 6. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี , สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี  ,  สำนักงานที่ดินอำเภอขาณุวรลักษบุรี
 7. ,โรงเรียนขาณุวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี ห้องสมุดอำเภอขาณุวรลักษบุรีได้
 8. จัดสร้างด้วยเงินงบประมาณของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และเงินสมทบ
 9. จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 10.  ได้เปิดใช้บริการแก่ประชาชน สมาชิกห้องสมุด นักเรียน นักศึกษา  มาจนถึงปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 2 421


บุคลากร

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"บุคลากร กศน.อำเภอ

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 109 497


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 2 771


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 2 1,560


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 2 1,181


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 2 1,613


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 2 771


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 2 1,560


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 2 1,181


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 2 1,613


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 2 771


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 2 1,560


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 2 1,181


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 2 1,613


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 2 771


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 2 1,560


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 2 1,181


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 2 1,613


มีต่อ

มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้มอบหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสาร จาก ศูนย์แหล่งเรียนรู้ตำบลป่าพุทรา มอบให้กับนางนันดา พิมพ์ใจ ผู้รับมอบหนังสือซึ่งเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ไว้บริการให้กับผู้ใช้บริการอ่านหนังสือและยังช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือในชุมชน เพื่อใช้บริการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2564 2 1,543


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 2 1,860


มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม หมู่ 16

เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2564  นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม  โดยมีนายสุรพล เขตหิรัญกนก และอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนผู้รับมอบหนังสือพิมพ์ข่าวสารรายวันเพื่อส่งเสริมการอ่านผู้มารับบริการอ่านหนังสือข่าวสารรายวัน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา -2019 ณ บ้านตะแบกงาม หมู่ 16 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2564 2 1,526


หมุนเวียนสื่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน

   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาขนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับ ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ครู กศน.ตำบลวังหามแห ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา   เพื่อหมุนเวียนหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนในเขตตำบลวังชะพลู ตำบลวังหามแห ตำบลป่าพุทรา เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับชุมชนและบริการให้กับประชาชนต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2564 2 1,551


จดหมายข่าว วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 2 1,908


กำแพงเพชร เมืองคนแกร่งสู้ภัยโควิด

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2564 2 1,992


มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลวังชะพลู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กลับบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 1 แห่ง ที่หมู่ 7 บ้านวังตาช่วย พร้อมสอบถามความต้องการของชุมชนที่มารับบริการพบว่าประชาชนสนใจหนังสือความรู้ด้านการเกษตร วารสารเกษตร ที่หลากหลายเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 2 1,536


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ทำเนียบห้องสมุด

ทำเนียบห้องสมุด

ทำเนียบบุคลากร

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจ

บ้านหนังสือชุมชน

ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

นโยบายการศึกษา

คิวอาร์โค๊ต

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดฯ

สื่อ ETV

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด

  ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด

  คลิก2
 • ประวัติศาสตร์ชาติไทย

  ประวัติศาสตร์ชาติไทย

  คลิก2
 • คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา

  คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา

  คลิก2
 • เปิดโลกศตวรรษที่ 21

  เปิดโลกศตวรรษที่ 21

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2