กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน วันรักการอ่าน ประจำปี2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 สกร.อำเภอโกสัมพีนคร โดยนายกำจร หัดไทย ผอ.สกร.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สกร.อำเภอโกสัมพีนคร ได้มอบหมายให้คณะครู จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน วันรักการอ่าน ประจำปี 2567 ณ สกร.อำเภอโกสัมพีนคร ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 2. กิจกรรมส่งเสริมความจำผู้สูงอายุ 3. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทำถุงหอม DIY by ผู้สูงอายุ และ 4. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ผู้สูงอายุ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2567 1 159


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดนัดเกาะรากเสียดนอก ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 คณครูร่วมเดินทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดนัดเกาะรากเสียดนอก ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้คนในพื้นที่ชาวตลาดนั้นมีนิสัยรักและใส่ใจในการอ่านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้างให้อย่างสูงสุด

เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2567 1 161


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดวัดท่าคูณ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูเดินทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด ณ วัดท่าคูณ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พื้นที่ชาวตลาด ได้เกิดการอ่านการเรียนรู้ ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใด ขอแค่ให้ได้ทำและปฏิบัติ 

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2567 1 160


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสัมพีนคร

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสัมพีนคร

 • ใหม่
  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2
 • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2
 • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2
 • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2
 • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2
 • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2