ทรงพระเจริญ

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำเเพงเพชร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ ๘๘ พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลงนามถวายพระพรข้อความถวายพระพร

(17 ข้อความ)

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

จากคุณ : เด็กหญิงพิชชากร วิมล
หน่วยงาน : -

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากคุณ : แสงอรุณ สุนทร
หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากคุณ : นายวิวัฒน์ แสงพุ่ม
หน่วยงาน : กศน.อำเภอบึงสามัคคี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากคุณ : นางสาวชโรทัย ปัญติ
หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากคุณ : นางสาวเจนจิรา จินดาวนิชย์
หน่วยงาน : สำนักงาน กศน. จ.กำแพงเพชร

ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

จากคุณ : นางนฐทรรศน์. ศรีลาจันทร์
หน่วยงาน : กศน.อำเภอลานกระบือ

ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

จากคุณ : นางสาวนิติซัม เส็น
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากคุณ : นายรุ่งเจริญ แซ่เตีย
หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากคุณ : น.ส.เจนจิรา จินดาวนิชย์
หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จ.กำแพงเพชร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากคุณ : นางสาวยุพาพิน ดิษสวน
หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากคุณ : นส. ยุพาพร ท้วมสุวรรณ์
หน่วยงาน : กศน. กำแพงเพชร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากคุณ : นส. ยุพาพร ท้วมสุวรรณ์
หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน

ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

จากคุณ : นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ
หน่วยงาน : ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากคุณ : นางสาวศุภกาญจน์ สุนทร
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

จากคุณ : นางแสงอรุณ สุนทร
หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจนี ถูกมี
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

จากคุณ : นายประพัชร์ ถูกมี
หน่วยงาน : สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร