เสื่อกกยกดอก

฿700.00
Add to cart

กลุ่มทอเสื่อกก บ้านวังชะโอนน้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร การทอเสื่อกกเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นของชาวบ้านวังชะโอนน้อยมาหลายชั่วอายุคน
คนไทยทอเสื่อกกมาเป็นเวลาช้านาน เนื่องจากกกเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย เดิมการทอเสื่อกกทำขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือนและเป็นของฝากสำหรับญาติพี่น้อง ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นสินค้าหัถตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น.