พรมเช็ดเท้า

฿30.00
Add to cart

การทำพรมเช็ดเท้าแฟนซี  ซึ่งฝึกให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือของผู้ประกอบอาชีพ OTOP ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอนน้อย ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร