แจ้งเรื่องการตั้งร้านขายและขายสินค้า

1.การสมัครสมาชิกสามารถตั้งร้านขายสินค้าได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วร้านค้าของท่านไม่ผิดกฏหมาย เราจะตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง แต่ถ้าท่านต้องการรีบขายสินค้าเลย

โทรติดต่อ 091-7277823 ครูตี๋

2.เมื่อท่านได้รับการอนุมัติให้สามารถขายสินค้าแล้ว จะมีช่องให้ท่านสามารถโพสขายสินค้าได้ แต่สินค้าที่โพสยังจะไม่แสดงต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่าสินค้าของท่านไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าท่านต้องการรีบขายสินค้าเลย

โทรติดต่อ 091-7277823 ครูตี๋