=== ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ===  
       หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์    สมัครเรียน   กิจกรรม/โครงการ   ผังบุคลากร   บุคลากร   แหล่งเรียนรู้   ติดต่อเรา   ห้องสมุด   รายงานการประเมินตนเอง  โหลดSAR
เมนู กศน.อ.พรานกระต่าย
ที่ตั้ง
 
นโยบาย
 
เป้าหมาย
 
ความเป็นมา
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
โครงสร้างการบริหาร
   
 กศน.อำเภอ
 
 กศน.ตำบล
 
กศน.
  เครือข่าย


สาระน่ารู้...คู่งานคลัง ปี 2551


กศน.อำเภอพรานกระต่ายเปิดรับสมัครนักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Download ใบสมัครเรียน


     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก:::  
:::

 
     

     
 
จดหมายข่าว
    
ดหมายข่าวจาก :::
Share !! :::

 
     
   
นายมงคล พลายชมพูนุท
ผอ.กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง
 ผอ.กศน.อำเภอพรานกระต่าย
   สำหรับบุคคลากร
ผู้จัดการระบบ
ระบบงานส่งเอกสาร
จัดการข้อมูล กศน.ตำบล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 สำหรับนักศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
24559