ดาวกระจาย..!!! กศน.กำแพงเพชร จัด“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน ผู้ร่วมงานชื่นมื่น…

21317501_1693725353994973_8541540996540540098_n

“สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบ กศน.อำเภอจัดกิจกรรมในพื้นที่ มีความหลากหลาย ประชาสัมพันธ์วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2560 ภายใต้ การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล”

21430201_1693725287328313_6047143530632950453_n

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือสากล โดยในปีนี้กำหนดการ“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง“การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล”8 กันยายน 2560 ณ กศน.อำเภอทุกแห่งโดยกระจายการจัดงานเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมการประชาสัมพันธ์งาน กศน. สร้างภาพพจน์ที่ดีไปอีกทางหนึ่งด้วย

76056

        โดยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอและบุคลากร นำโดยนายพิรุณ  หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม นางสาวรัศมี ศรีภิบาล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงสามัคคี และนายกำจร หัดไทย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เดินทางไปร่วมงานที่เมืองทองธานี ซึ่งมีมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กศน. พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงานกว่า 1 หมื่นคนเข้าร่วมงาน

21432975_1693721477328694_3379485813784730395_n

21371177_1693727767328065_7867885827650576573_n

สำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษร่วมกับ กศน.เมืองกำแพงเพชร นายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูปโดยมีข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ บุคลากร กศน.เข้าร่วมกว่า 50 คน โดยพร้อมใจกันแต่งชุดไทยอย่างงดงาม

s__14467117

21462844_1900396803544739_7414825559459539550_n

21430083_1851900138456483_2271935246504688091_n

ทั้งนี้ กศน.อำเภอคลองขลุง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เช่นเดียวกันกับสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ส่วน กศน.อำเภอไทรงาม กศน.อำเภอปางศิลาทอง กศน.อำเภอบึงสามัคคี จัดกิจกรรมต่างๆบนเวทีและเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดชาวตลาด เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสำคัญของวันดังกล่าวอย่างดียิ่ง

21317617_1522220611180097_5972225503298730857_n

21369369_1444025912319130_7659394407826927874_n

ทั้งนี้ ประเทศไทยเริ่มจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2510 โดยกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นเวลา 2 ปี หลังจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO จัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่กรุงเตหะราน เมื่อปี ค.ศ. 1965 และมีมติให้ถือเอาวันที่ 8 กันยายนของทุกปี

21369316_1900397266878026_555329406257830338_n

21370924_1900397323544687_6573367537536568022_n

น.ส.พิมพ์พจี พันธุ์ชัย รายงาน